Lidé a kultura v Dubaji

Spojené arabské emiráty - kultura

Ať už jedete do jakékoliv cizí země, je dobré se předem informovat o místní kultuře a zvyklostech. Jiný kraj, jiný mrav a vy se alespoň ubráníte nějakému nepříjemnému faux-pas. Místní kultura se odvíjí od islámského náboženství a to je třeba brát na vědomí jak na ulici, tak ve společnosti. Například muž by nikdy neměl podávat ruku ženě jako první, musí počkat, až mu ji podá sama. Také zde nikdy nepodáváme levou ruku a ani levou rukou nejíme. Pokud sedíte, dávejte si pozor na to, kam směřují vaše chodidla, neměla by směřovat přímo na nějakou osobu.

Co se týká obyvatel. Dubajská společnost je tvořena do jakési pyramidy. Na jejím vrcholu se nacházejí Emiráťané. Tato skupina tvoří zároveň nejmenší část místního obyvatelstva. Žijí si skutečně nad poměry. Mají bezplatné vzdělání na všech stupních škol, neplatí daně, mají zdarma kvalitní lékařskou péči a po uzavření sňatku dostávají bezplatně dům. Zpravidla se jedná o velmi bohaté rodiny, které mají vlastní služebnictvo, luxusní vozy a nejcennějšími jsou pro ně stáje s koňmi či velbloudy. Na druhém stupni se nacházejí Američané, Britové a ostatní západní cizinci. Ti se většinou do Dubaje přistěhovali za lepším životem a penězi. Mají zde vlastní firmy, obchodují, investují. Zkrátka se jim tu daří lépe než kdekoliv jinde. Na nejnižší příčce jsou Indové, Pákistánci, Bangladéšané a Filipínci, kteří toto město ve skutečnosti postavili. Je to ale vymyšlený systém. Emiráťané mají peníze, lidé ze západu nápady a lidé z východu levnou pracovní sílu. Tato rovnice má ve výsledku Dubaj – město snů.